CBS de Meerpaal: EENHEID IN VERSCHEIDENHEID
Wij zijn samen één en toch hebben we:
Verschillende culturen
Verschillende geloofsovertuigingen
Verschillende gevoelsbelevingen
Verschillende normen en waarden
Verschillende kleuren
Verschillende karakters
Verschillende samenwerkingsvormen
Verschillende niveaus
Verschillend in tempo
Verschillen in kinderen
Verschillen in ouders Verschillen in leerkrachten
Kortom: Hoe meer verschillen, hoe rijker de kansen.....
logocbsdemeerpaal